.arabic { font-family: Traditional Arabic; font-size: 26px; direction:rtl; line-height: 200% ; font-weight: bold; }

tex

"Berjuang Menebarkan Kebaikan Guna Mencapai Ridho Allah"

Salam 2

Basmallah

Islami Clock

About Me

Foto saya
Hidup Adalah Perjuangan Mencari Jati Diri

Doa Pengikat Hati


" Doa Pengikat Hati "

" ya Allah Sesungguhnya Engkau Mengetahui Bahwa Hati-hati Kami Telah Berkumpul Untuk Mencurahkan Mahabbah Hanya Kepada-Mu, Bertemu Untuk Taat Kepada-Mu, Bersatu Untuk Menyeru Dakwah Dijalan-Mu dan Berjanji Setia Untuk Membela Syariat-Mu, Maka kuatkanlah Ikatan Pertaliannya Ya Allah, Abadikanlah Kasih Sayangnya, Tunjukkanlah Jalannya dan Penuhilah Dengan Cahaya-Mu Yang Tiada Pernah Redup, Lapangkanlah Dadanya Dengan Limpahan Iman dan KeIndahan Bertawakal Kapada-Mu, Hidupkanlah Dengan makrifat Kepada-Mu. Sesungguhnya Engkau Sebaik-baik Pelindung dan Sebaik-baik Penolong.Dan Semoga Sholawat dan Salam Selalu Tercurah Kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW,Kepada Keluarganya, Sahabatnya dan Pengikutnya. Amiin "